Organisationsudvikling der lykkes


De menneskelige relationer - den sociale kapital -  skal i centrum i udviklingen af organisationen for, at det skal blive en succes.

 

Det er en forudsætning for at opnå gode resultater, at aktørernes forståelse, motivation og handlekompetence udvikles.

 

Ellers forankres forandringerne ikke i virksomheden.

 

Vi arbejder med mange forskellige typer af projekter.

Hovedopgaven er, at:

 

·          finde ind til kernen af problemet

·          finde ud af, hvad der har forhindret en god udvikling

·          sikre, at nye veje bliver fundet, og at aktørerne tager ejerskab til opgaven

 

 

 

C Coach & Consult, Amalievej 3, 1875 Frederiksberg C, mobil 25659042, e-mail detlif@gmail.com

www.ccoachconsult.dk
" Charlotte får os til at prøve nye ting, gå nye veje og bruge nye metoder. Hun presser os på den gode måde og hendes vedholdenhed har givet os konkrete forslag og resultater at arbejde videre med." Tina Møller Madsen, formand for PSHR, 3F